Tag: pasivní

Energeticky efektivní dům

Nízkoenergetický a pasivní dům – souhrně energeticky efektivní dům – lze obecně popsat jako objekt, který svým obyvatelům umožňuje tepelný komfort při velice nízké tepelné energetické spotřebě. Toho lze dosáhnout například pomocí tzv. pasivních zisků tepelné energie, které budova získává z venkovního slunečního záření a tepelného vyzařování spotřebičů a obyvatel uvnitř domu. Úkolem domu je toto pasivně získané teplo nepustit ven, čehož hravě dosáhne díky materiálům ze kterých je postaven, kvalitním zateplením bez tepelných mostů a energeticky nenáročnými technologiemi vytápění. To vše s jediným cílem – bydlet komfortně a neutratit …
zpět