Nulové domy

Naše nabídka

Kvalitní nulové domy

Specifickou formou úsporných staveb jsou tzv. nulové domy, jejichž potřeba tepla pro vytápění se blíží nule, přesněji řečeno, dle normy ČSN 73 0540 jsou za nulové domy považovány stavby s potřebou tepla menší než 5 kWh/m2. Toho je dosaženo především přídatnými systémy na zpracování a akumulaci energií.

Nulové domy obsahují navíc oproti pasivním domům také zařízení na produkci energie (fotovoltaický systém, kogenerační jednotku apod.), která jsou použita pro pokrytí vlastní spotřeby.

zpět