Úvod » Technické info » Stavba domu

Stavba domu

Základy stavby

Základové konstrukce provádíme naprosto srovnatelné se základy zděných objektů. Provádíme monolitické konstrukční spojení základových pasů uložených v nezámrzné hloubce s armovanou železobetonovou deskou, která je překrývá. Tímto řešením dosahujeme bezpečného založení objektu i na neúnosných zeminách, případně na navážkách, ve svazích atd.

Složení základové desky:

  • základové pasy š.400mm z betonu prostého C16/20 prokládaného kamenem provedeny do hloubky min. 1,0m pod úroveň terénu
  • hutněná vrstva ze štěrkodrti mezi základové pasy
  • železobetonová mazanina z betonu C 16/20 vyztužena při spodním okraji kari sítí  po celé ploše základové desky
  • asfaltový penetrační nátěr
  • hydroizolace na bázi těžkých asfaltových pásů  - typ izolace je odvislý podle radonového rizika
  • betonová mazanina z betonu C 16/20 - u této vrstvy je třeba dodržet výškové a rozměrové tolerance

 

Rozměrové tolerance finální základové desky:

  • půdorysně stranové rozměry základů 0 až +10 mm (rovinatost hrany)
  • úhlopříčný rozměr základů +5 mm

 

Hrubá uzavřená stavba

Obvodové a příčkové stěny

Nosné obvodové stěny tvoří dřevěné vázané konstrukce, které jsou prostorově ztuženy pláštěm z dřevoštěpkových desek OSB3. Tyto tvoří pevnou a současně rovnou podkladní plochu pro osazení vnějšího zateplovacího systému, nebo pro jiné povrchy (polystyren, dřevovláknité desky, provětrávané fasády, dřevěný obklad, atd.).

Vnitřní opláštění se standardně provádí pomocí sádrokartonových konstrukcí. V místě s většími nároky na hmotnost dodatečně zavěšovaných předmětů, které se předem nedají přesně navrhnout a umístit, používáme pro vyztužení KVH latě, nebo zdvojené OSB desky.

Na zavěšení kuchyňské linky, umyvadla, bojleru, apod. jsou již připravené výztuže v konstrukci.

Mezi vnitřním a vnějším opláštěním je bohatě dimenzovaná tepelná izolace, několikanásobně překračující možnosti zateplení objektu ve zděné nebo podobné technologii.

Obytná plocha je v nízkoenergetických domech, v porovnání se zděnými objekty o stejných vnějších rozměrech větší až o 10%.

Příčky tvoří dřevěné vázané konstrukce z KVH hranolů, které jsou prostorově ztuženy z jedné strany konstrukční deskou a z druhé strany sádrokartonovou deskou.

Díky tomuto řešení je každá příčka tzv. zavětrována- nosná. Mezi vnitřním a vnějším opláštěním je instalována zvuková izolace. Z důvodu použití čtyřech různých materiálů o různé zvukové frekvenci je zamezeno prostupu zvuku stěnou.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je tvořená stropními KVH hranoly (dimenzovanými dle statického výpočtu) s možností řešení zabudovaných ("neviditelných") průvlaků. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost systému je velice uspokojivě zajištěna systémem plovoucích a dilatovaných konstrukcí z CD profilů a sádrokartonu.

U patrových domů jsou stropy tvořeny samonosnou rámovou konstrukcí. Z horní strany jsou stropy zaklopeny OSB deskami pro přípravu betonových podlah.

Střešní konstrukce

Dřevěnou nosnou konstrukci střechy lze přirovnat ke klasickým trámovým vázaným systémům, nebo je možné použít příhradových (styčníkových) vazníků - v případě nevyužitého podkrovního prostoru. Všechny střechy se zateplují především proti přehřívání a nikoli proti promrzání. Použít je možno všech druhů střešních krytin.

Stavba domu na klíč

Okna, dveře

Standardně jsou použita bílá plastová okna s izolačním dvojsklem (U = 1,1 Wm), s pětikomorovým profilem rámu a křídla okna s celoobvodovým kováním, zajišťujícím otvíravou, sklopnou a mikroventilační polohu oken. Tyto profily se vyznačují výbornou tuhostí a stabilitou. Je samozřejmě možné do oken vsadit trojskla U0,7 plněná argonem pro dosažení lepších tepelně-izolačních vlastností.

To platí i pro dřevěná okna. Dle vzorkovníku je možno objednat okna s venkovním nebo oboustranným dekorem imitace dřeva. Střešní okna požíváme standardně dřevěná se všemi druhy doplňků. Dle přání zákazníka však samozřejmě zajistíme i jiné typy oken či dveří.

Okna, dveře plastová.- dřevěná se instalují za použití okenní těsnicí pásky. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.

Rozvod sítí

Veškeré rozvody a instalace jsou taženy mezi tepelnou izolací a vnitřním opláštěním, což odstraňuje možnost problémů např. se zamrznutím rozvodu ZTI nebo s prostupy přes nosnou konstrukci stěn, atd. Navíc umožňuje dodatečné korekce umístění zařizovacích předmětů až poté, co se domem můžete projít a promyslet budoucí využití prostorů.

Vodoinstalace a odpady jsou vedeny vodorovně po základové desce a svisle do předem určených míst. Celá instalace je provedena z plastových systémů.

Stejně je řešen rozvod v mědi pro vytápění radiátorem. Zdroj vytápění záleží na volbě zákazníka (např. elektro kotel, plynový kotel, samoregulační elektrické kabely apod.).

Elektroinstalace, elektronické zabezpečení, telefon, počítačová síť atd. jsou vedena po základové desce při stěnách v rozích. Svisle jsou pak vedena do předem připravených chrániček kabelů.

Betonové podlahy

Pokud jsou dokončeny veškeré rozvody sítí, přichází na řadu betonové podlahy. V přízemí se nejdříve před betonáží připraví pokládka pěnového polystyrenu EPS 50 tl. 150 mm. a položí se folie PVC. Tl. betonu je 60 mm. Po celém obvodě místností musí být pěnová dilatační páska. U větších místností musí být dilatační spáry. Tloušťka betonu v přízemí je 50mm.

V podkroví se pokládá pěnový polystyren EPS 50 tl. 50 mm a tl. betonu je 60 mm. Systém pokládky je stejný jako v přízemí. Rodinný dům může mít elektrické nebo teplovodní podlahové vytápění. Lze použít i anhydritové podlahy.

Po zhotovení finálních betonových podlah dochází v rodinném domě k technologické přestávce 1-2 dnů v závislosti ročním období.

Kompletní zateplovací systém

Tloušťka tepelné izolace spolu s dalšími stavebními tepelně izolačními opatřeními určuje, jak bude dům náročný na energii potřebnou k vytápění. Zateplovací systém se skládá z několika vrstev a komponentů.

Na obvodovou stěnu se lepí lepícím tmelem izolační desky z fasádního polystyrenu (fasádní minerální vatu) a následně se izolační desky kotví pomocí plastového talířku s vrutem do dřeva. Při instalaci dřevovláknité desky se používají nerezové spony.

Okenní, vstupní otvory a vnější rohy se opatřují zpevňujícími hranami z plastových profilů s tkaninou. Na všech plochách se provede zpevňovací armovací vrstva ze skelné tkaniny a ze stěrkového tmelu tzv. výztužné stěrky. Pod konečnou omítku se provede penetrační nátěr s barevným podkladem.

Jako hlavní finální omítka může sloužit celá škála strukturálních nebo hladkých omítkovin barevného odstínu. V nabídce jsou silikátové- akrylátové omítky.

Součástí zateplování je i osazení venkovních barvených hliníkových parapetů.

Zateplení stropu, krovu a montáž sádrokartonu

Sádrokartonové desky jsou určeny pro obklad stěn a stropních podhledů zavěšených na ocelové profily. Na stropy se používá protipožární sádrokartonová deska.

V koupelnách a v místech, kde je pravděpodobnost výskytu vlhkosti se používá impregnovaná deska. Na stěny v ostatních místech se používá obyčejná deska.

Tloušťky sádrokartonových desek řeší požární zpráva. Před montáží stropního podhledu musí být hotovy veškeré rozvody a stropní vstupy.

U domů s příhradovými vazníky se stropní podhled skládá z nosné konstrukce z pozinkovaných ocelových UD-profilů a nosného roštu CD-profilů svěšených pod nosnou konstrukci vazníků. Po montáži závěsné konstrukce se vyplní prostor nad nosným roštem izolační vatou.

U patrových domů je podhled stropu řešen stejným způsobem.

Po montáži ocelové konstrukce a izolační vaty se provede montáž parotěsné zábrany. Parotěsná zábrana musí být přetažena přes roh mezi stropem a obvodovou stěnou. Spoje folie jsou přelepeny páskou a tmelem. Opláštění se realizuje protipožárními SDK deskami na nosný rošt. Mezi spoje desek se vloží armovací páska ze skelné tkaniny, která se přetmelí sádrou.

Po vyschnutí sádry se spoje přebrousí a připraví na finální malbu. Součástí sádrokartonových prací je i osazení vnitřních parapetů a stahovací schody do půdního prostoru.

Montáž komínového tělesa

Do rodinného domu se může použít jakýkoliv komínový systém zděný nebo nerez. V častých případech rodinných domů to bývá závěsný vícevrstvý nerez komín. Venkovní část komínu může být opatřena povrchovou úpravou v různých barvách na přání.

Kompletace elektro krabice

Veškeré vývody elektro kabelů pro zásuvky, vypínače apod. jsou vytažené přes sádrokartonovou deskou vyfrézovaným otvorem menšího průměru než je průměr elektro krabice. Přesný průměr si vytvoří elektrikář vyříznutím SDK na elektro krabici. Po finálních úpravách stěn se provede kompletace elektroinstalací. Do již předem připravených elektro krabic se osadí předem domluvené typy zásuvek a vypínačů a zkompletuje se domovní rozvaděč.

Keramické obklady, dlažby, instalace vany a sprchového koutu

Obklady, dlažby, sanita a zařizovací předměty do koupelny (vana a sprchový kout) se instalují dle výběru 3D vizualizace zákazníka.

Před nanesením lepidla na keramické obklady na sádrokartonovou desku musí být provedena penetrace podkladu z důvodu zvýšení přilnavosti.

Usazení vany a vaničky sprchového koutu musí být instalovány před obkladem koupelny. Pro dokonalé hydroizolační utěsnění rohů a spár v místě sprchového koutu musí být aplikován těsnící pás s tekutou lepenkou, která vytvoří pružné těsnění rohových spár.

Výmalba místností

Pro výmalbu pokojů se používají disperzní otěruvzdorné barvy. Do první vrstvy nátěru se přidává penetrace pro sjednocení nasákavosti podkladu a zvýšení přídržnosti dalších nátěrů. Do dalších dvou vrstev nátěrů se používají disperzní otěruvzdorné barvy.

Pokládka finálních podlah

Finální podlahovou krytinu si volí zákazník sám. Standardně se jedná o plovoucí laminátové podlahy, PVC, vinyl, linolea, dlažby a koberce.

Montáž vnitřních dveří

Do předem připravených stavebních otvorů dle projektové dokumentace se montují dřevěné obložky a na ně se osazují dveřní křídla. Orientaci otevírání a druh dveří si zvolí zákazník.

Montáž schodiště

U podkrovních domů se montují celodřevěná schodiště. Podle přesného zaměření schodišťového prostoru a 3D vizualizace se posléze instalují schody, které jsou odsouhlaseny zákazníkem.

V nabídce jsou dřeviny smrk, borovice, buk, dub a douglaska.