Začínáme stavět

Technické informace

Začínáme stavět Váš domov

Co je důležité při realizaci domu?
 • důležitým aspektem při navrhování vašeho budoucího vysněného domu je vlastnictví konkrétního pozemku
 • první cesta je na stavební úřad – zjištění, zda je možno stavět, jaké jsou podmínky výstavby – typ domu přízemní či patrový, sklon event. barva střechy, barva fasády apd.
 • po osobní schůzce v termínu dle vašich možností s naším obchodníkem a projektantem vám připravíme konkrétní studii domu na míru dle vašich požadavků a s ohledem na váš rozpočet
 • dle odsouhlasené studie vám naši pracovníci připraví položkovou kalkulaci vašeho domu na základě vašich požadavků a možností společně s naším obchodníkem je možno upravovat rozsah možné realizace a event. standardu vybavení domu
 • následuje podpis smlouvy o vytvoření projektové dokumentace zajištění všech podkladů od provozovatelů sítí, vyjádření obce atd. Odborný projektant vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení, či stavební povolení, ohlášku – dle konkrétních podmínek k danému stavebnímu pozemku
 • po dokončení a odsouhlasení – podání žádosti o stavební povolení
 • podpis smlouvy o dílo – již dle konkrétního projektu a cenové kalkulace, doložení financování – pomůžeme se zajištěním – v případě úvěru doložením úvěrové smlouvy, financování v hotovosti – zajištění pro obě strany bezpečné notářské či bankovní úschovy – jednotlivé platby probíhají dle SoD na základě podepsaných předávacích protokolů objednatelem
 • vzorkování – výběr barvy fasády, oken, střešní krytiny, kompletního vnitřního vybavení – úprava cenové nabídky dle konkrétních výběrů
 • realizace spodní stavby, a její kontrola
 • výroba domu přímo na stavebním pozemku
 • vlastní montáž kompletně zvenku dokončené stavby domu včetně oken, vchod. Dveří, střechy, okapů (4 až 6 týdnů)
 • dokončení na klíč dle harmonogramu prací 2-3 měsíce
 • slavnostní předání klíčů od vašeho nového domu
zpět