Stavba domu

Technické informace

Průběh stavby domu

12402123_1025443117475982_151359514534628016_o

Základy stavby

Základové konstrukce provádíme naprosto srovnatelné se základy zděných objektů. Provádíme monolitické konstrukční spojení základových pasů uložených v nezámrzné hloubce s armovanou železobetonovou deskou, která je překrývá. Tímto řešením dosahujeme bezpečného založení objektu i na neúnosných zeminách, případně na navážkách, ve svazích atd.

Složení základové desky:
  • základové pasy š.400mm z betonu prostého C16/20 prokládaného kamenem provedeny do hloubky min. 1,0m pod úroveň terénu
  • hutněná vrstva ze štěrkodrti mezi základové pasy
  • železobetonová mazanina z betonu C 16/20 vyztužena při spodním okraji kari sítí  po celé ploše základové desky
  • asfaltový penetrační nátěr
  • hydroizolace na bázi těžkých asfaltových pásů  – typ izolace je odvislý podle radonového rizika
  • betonová mazanina z betonu C 16/20 – u této vrstvy je třeba dodržet výškové a rozměrové tolerance
Rozměrové tolerance finální základové desky:
  • půdorysně stranové rozměry základů 0 až +10 mm (rovinatost hrany)
  • úhlopříčný rozměr základů +5 mm

Hrubá uzavřená stavba

Obvodové a příčkové stěny

Nosné obvodové stěny tvoří dřevěné vázané konstrukce, které jsou prostorově ztuženy pláštěm z dřevoštěpkových desek OSB3. Tyto tvoří pevnou a současně rovnou podkladní plochu pro osazení vnějšího zateplovacího systému, nebo pro jiné povrchy (polystyren, dřevovláknité desky, provětrávané fasády, dřevěný obklad, atd.).

Vnitřní opláštění se standardně provádí pomocí sádrokartonových konstrukcí. V místě s většími nároky na hmotnost dodatečně zavěšovaných předmětů, které se předem nedají přesně navrhnout a umístit, používáme pro vyztužení KVH latě, nebo zdvojené OSB desky.

Na zavěšení kuchyňské linky, umyvadla, bojleru, apod. jsou již připravené výztuže v konstrukci.

Mezi vnitřním a vnějším opláštěním je bohatě dimenzovaná tepelná izolace, několikanásobně překračující možnosti zateplení objektu ve zděné nebo podobné technologii.

Obytná plocha je v nízkoenergetických domech, v porovnání se zděnými objekty o stejných vnějších rozměrech větší až o 10%.

Příčky tvoří dřevěné vázané konstrukce z KVH hranolů, které jsou prostorově ztuženy z jedné strany konstrukční deskou a z druhé strany sádrokartonovou deskou.

Díky tomuto řešení je každá příčka tzv. zavětrována- nosná. Mezi vnitřním a vnějším opláštěním je instalována zvuková izolace. Z důvodu použití čtyřech různých materiálů o různé zvukové frekvenci je zamezeno prostupu zvuku stěnou.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je tvořená stropními KVH hranoly (dimenzovanými dle statického výpočtu) s možností řešení zabudovaných („neviditelných“) průvlaků. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost systému je velice uspokojivě zajištěna systémem plovoucích a dilatovaných konstrukcí z CD profilů a sádrokartonu.

U patrových domů jsou stropy tvořeny samonosnou rámovou konstrukcí. Z horní strany jsou stropy zaklopeny OSB deskami pro přípravu betonových podlah.

Střešní konstrukce

Dřevěnou nosnou konstrukci střechy lze přirovnat ke klasickým trámovým vázaným systémům, nebo je možné použít příhradových (styčníkových) vazníků – v případě nevyužitého podkrovního prostoru. Všechny střechy se zateplují především proti přehřívání a nikoli proti promrzání. Použít je možno všech druhů střešních krytin.

Stavba domu na klíč

Okna, dveře

Standardně jsou použita bílá plastová okna s izolačním dvojsklem (U = 1,1 Wm), s pětikomorovým profilem rámu a křídla okna s celoobvodovým kováním, zajišťujícím otvíravou, sklopnou a mikroventilační polohu oken. Tyto profily se vyznačují výbornou tuhostí a stabilitou. Je samozřejmě možné do oken vsadit trojskla U0,7 plněná argonem pro dosažení lepších tepelně-izolačních vlastností.

To platí i pro dřevěná okna. Dle vzorkovníku je možno objednat okna s venkovním nebo oboustranným dekorem imitace dřeva. Střešní okna požíváme standardně dřevěná se všemi druhy doplňků. Dle přání zákazníka však samozřejmě zajistíme i jiné typy oken či dveří.

Okna, dveře plastová.- dřevěná se instalují za použití okenní těsnicí pásky. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.

Rozvod sítí

Veškeré rozvody a instalace jsou taženy mezi tepelnou izolací a vnitřním opláštěním, což odstraňuje možnost problémů např. se zamrznutím rozvodu ZTI nebo s prostupy přes nosnou konstrukci stěn, atd. Navíc umožňuje dodatečné korekce umístění zařizovacích předmětů až poté, co se domem můžete projít a promyslet budoucí využití prostorů.

zpět