Skladby Bidlo

Technické informace

Informace o skladbách Bidlo

dum

Obvodová stěna

 ECONOMYECONOMY PLUSPASIV
1/ Silikátová omítka2 mm
2/ Lepidlo s perlinkou5 mm
3/ dřevovláknitá deska UD60 mm100 mm
4/ Nosná dřevěná KVH kce160 mm240 mm
5/ Tepelná izolace DIFFU160 mm240 mm
6/ OSB3 4PD18 mm
7/ KVH kce předstěna40 mm
8/ Sádrokarton12,5 mm
9/ Malba – 3 vrstvy 

Složení střechy

 ECONOMYECONOMY PLUSPASIV
1/ Malba – 3 vrstvy 
2/ Sádrokarton12,5 mm
3/ KVH rošt 40×6040 mm
4/ OSB3 4PD12 mm
5/ Tepelná izolace DIFFU180 mm220 mm260 mm
6/ Nosná dřevěná KVH kce180 mm220 mm260 mm
7/ dřevovláknitá deska KOMBI100 mm
8/ Pojistná hydroizolace 
9/ Střešní latě svislé 40×6040 mm
10/ Střešní latě kontra 40×6040 mm
11/ Střešní krytina 

Strop 1. NP

ECONOMY
1/ Malba – 3 vrstvy
2/ Sádrokarton 12,5 mm
3/ KVH rošt 40×60 40 mm
4/ Nosná dřevěná KVH kce ( dle stat. výpočtu) 180 – 240 mm
5/ Tepelná izolace 100 mm
6/ OSB3 4PD 22 mm
7/ EPS 50 mm
8/ Separační folie 0,1 mm
9/ Betonová mazanina 55 mm
10/ Podlahová krytina 10 mm

Strop 2. NP při nezateplené střešní konstrukci

 ECONOMYECONOMY PLUSPASIV
1/ Malba – 3 vrstvy 
2/ Sádrokarton12,5 mm
3/ KVH rošt 40×6040 mm
4/ OSB3 4PD18 mm
5/ Nosná dřevěná KVH kce200-240 mm200-240 mm280-320 mm
6/ Tepelná izolace DIFFU240 mm240 mm320 mm
7/ dřevovláknitá deska UD60 mm100 mm100 mm

Podlaha 1. NP

1/ Základová deska
2/ Pentrační nátěr
3/ Hydroizolace 5 mm
4/ EPS 150 mm
5/ Separační folie 0,1 mm
6/ Betonová mazanina 50 mm
7/ Podlahová krytina 10 mm

Skladba příčky

1/ Sádrokarton 12,5mm
2/ Nosná dřevěná KVH kce 100mm
3/ Tepelná izolace 100mm
4/ Fermacell 12,5mm
zpět