Proč difúzně otevřenou konstrukci

Technické informace

Důvody, proč právě tuto technologii

Difúzní otevřenost

Skladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité „dýchání“ konstrukcí stěn a střešních plášťů.

Energetická úspornost

Vynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasívního domu.

Tepelná stabilita

Díky užití desek PAVATEX, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází k letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak jedna z mála nevýhod dřevostaveb – jejich malá tepelná stabilita (zejména s ohledem na letní období). Fázový posuv teplotního kmitu dosahuje hodnot 7 až 13 hodin.

Numerická simulace pro zjištění fázového posunutí teplotního kmitu ? u pláště dřevostavby. Metoda konečných prvků, nestacionární teplotní pole, program NINA.

Požární odolnost

Desky PAVATEX mají značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje hodnot 60 minut z interiéru a 90 minut z exteriéru.

Zkouška požární odolnosti stěny diffuwall®, PAVUS 2007

Zvukoizolační schopnost

Plošná hmotnost dřevěných konstrukcí v systémech „diffu“ je vlivem jejich skladeb a desek PAVATEX vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.

Regenerační schopnost

Difúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření nadměrné vlhkosti během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.). Difúzně otevřená konstrukce v mrazivém počasí automaticky vysychá.

Ověřování součinitele prostupu tepla (tepelně-izolační vlastnosti) a propustnosti pro vodní páru u konstrukce diffuwall®. Centrum Stavebního inženýrství Praha.

Ekologie a zdravotní nezávadnost

Konstrukce v systémech „diffu“ mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (desky PAVATEX, minerální izolace Ecose, konopí, vlna). Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.

Ověřená řešení a certifikace

Vybrané konstrukce v systému „diffu“ mají stavební certifikát, který osvědčuje, že konstrukce je navržena v souladu se základními požadavky a určenými technickými normami.
zpět