Difuzně uzavřené konstrukce

Technické informace

Difuzně uzavřené konstrukce a skladby

Dřevo v konstrukci dřevostaveb musí být chráněno před vzdušnou vlhkostí. Difuzně uzavřené konstrukční systémy vyhovují zastáncům důkladné ochrany. Pro tuto ochranu se používají známé paronepropustné fólie, instalované po obvodových konstrukcí ze strany interiéru. Tyto folie zabraňují vstupu vodních par do dřevěné střešní a obvodové konstrukce domu. Odvětrání místností je zajištěno přirozenou cestou okny s mikroventilací, dveřmi, krbem, digestoří. Pro pasivní domy je nutné řízené větrání s rekuperací. Možnost volby tloušťky zateplení obvodového pláště vytváří prostor pro zlepšování tepelně-izolačních vlastností a tudíž snižování spotřeby energie na vytápění. Při požadavku dosažení parametrů pasivního domu tak není problémem.

Konstrukční informace

Obvodová stěna

Nosné stěny přenášejí kromě svojí vlastní hmotnosti také veškeré zatížení, které působí na stěnu. Hlavním nosnýmprvkem svislého zatížení jsou konstrukční dřevěné KVH hranoly pravidelně rozmístěné po obvodu mezi které je vkládána tepelná izolace. Vnitřní opláštění na tzv. předstěně se provádí sádrovláknitými deskami Fermacell nebo SDK, které roznáší veškeré vodorovné zatížení. Z vnější strany obvodové stěny je instalována konstrukční OSB deska na kterou je realizován zateplovací systém pro dosažení nižší spotřeby tepla.

Nosné příčky

Nosné – nenosné stěny přenášejí zatížení, které vznikají působením zatížení, z její hmotnosti a břemen na nich zavěšených. Skladba stěn je tvořena z dřevěných konstrukčních KVH hranolů vyplněný zvukovou izolací opláštěný z obou stran sádrokartonem nebo Fermacell.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je tvořena konstrukčním KVH dřevěným roštem do kterého je vkládána tepelná izolace. Na horní část roštu se pokládají konstrukční OSB desky zajišťující rovnoměrné zatížení. V další vrstvě je pak položen podlahový polystyrén EPS, separační folie na které je posléze vytvořena vyrovnávací anhydritová nebo betonová vrstva podlahy. Poté je možné realizovat jakoukoliv podlahovou krytinu dle požadavku. Na spodní část roštu je upevněna dřevěná KVH konstrukce podhledu na který je upevněn protipožární sádrokarton nebo Fermacell.

Stropní konstrukce 1.NP patrového rodinného domu
Stropní konstrukce 2.NP patrového domu nebo 1.NP bungalovu

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je tvořena konstrukčními dřevěnými KVH hranoly nebo sbíjenými vazníky. Z vnější strany na trámy je instalována difuzní folie, svislé laťování s kontralaťemi na které je pokládána střešní krytina. Mezi trámy je vložena tepelná izolace. Ze spodní části střešní konstrukce je paronepropustná folie na které je realizována KVH dřevěná konstrukce podhledu na který je upevněn protipožární sádrokarton nebo Fermacell.

Podlaha 1.NP

Podlaha 1.NP tzv. základová deska je vystavěna základovými pásy a betonovou deskou.  Pro obezdívání desky se používá tzv. betonové ztracené bednění, které je obloženo extrudovaným polystyrénem na který se nanáší perlinka se síťkou a finální omítka. Na betonovou desku se nanese penetrační nátěr z důvodu lepší přilnavosti protiradonové izolace a hydroizolace (2v1). V další vrstvě je pak položen podlahový polystyrén EPS, separační folie, na které je posléze vytvořenavyrovnávací anhydritová nebo betonová vrstva podlahy. Poté je možné realizovat jakoukoli podlahovou krytinu dle požadavku.

zpět