Difuzně otevřené konstrukce

Technické informace

Difuzně otevřené konstrukce a skladby

Co je to difúzně otevřená konstrukce
Difúzně otevřená konstrukce pláště budovy je charakteristická tím, že umožňuje prostup suchého vzduchu a vodní páry mechanismem difúze. V jistém smyslu se dá taková konstrukce připodobnit k pokožce: v rozumné, přitom ale potřebné míře umožňuje průběh přirozených přírodních procesů. Je vhodné připomenout, že všechny budovy stavěné tradičními technologiemi (např. cihly) mají obvodové pláště difúzně otevřené (pokud ovšem nejsou dodatečně zateplené neprodyšnými tepelnými izolacemi či pokud nejsou povrchy exteriéru tvořené neprodyšnými tenkovrstvými omítkami). Totéž platí i pro domy stavěné z pórobetonů, plynosilikátů a pro všechny tradiční srubové stavby. Používání neprodyšných zateplovacích systémů obvykle přináší uživatelům řadu problémů. V prostorách se stěnami neumožňujícími vzájemnou difúzi vodní páry a suchého vzduchu bývá nestabilní vlhkostní režim, výjimkou není výskyt plísní na površích interiérů stěn, vlhká ostění oken apod. Uvedené souvislosti naznačují, že požadavek energetické úspornosti s otázkou konstruování zdravých a technicky spolehlivých budov velice úzce souvisí. Řešení jednoho problému nelze oddělit od druhého.
Použitý materiál
Základem je umístění tepelně izolačních a současně konstrukčních dřevovláknitých desek PAVATEX na nosnou KVH konstrukci, která je vyplněná tepelnou izolací  Rotaflex Super Diffu 37.

ROTAFLEX Super Diffu 37

Skelná rohož ROTAFLEX SUPER DIFFU 37 je výplňová tepelná izolace. Je součástí certifikovaných difúzně otevřených konstrukcí stavebnice Insowool DIFFU. Dodává se v rolích s předřezem.
λ = 0,037 W/(m.K)
ρ = 16 kg/m3

 • Minerální tepelná izolace v rolích
 • Materiál je součástí certifikovaných difúzně otvřených konstrukcí
 • Předřez uprostřed role
Vlastnosti:
 • velmi dobrá absorpční schopnost a izolační stabilita ve velmi vlhkých podmínkách
 • vhodná pro difúzně otevřené konstrukce
 • vytváří po celý rok přirozeným způsobem konstantní vlhkostní i teplotní klima a zdravé prostředí v interiérech domu
 • příjemná manipulace bez nebezpečí poškození kůže nebo dýchacích cest
 • odolnost proti plísním, hnilobám a škůdcům,
 • odpuzuje hmyz a hlodavce
 • dobré akustické vlastnosti

Dřevovláknité desky PAVATEX se s výhodou upevňují pomocí širokých spon BS 29000 (šířka hřbetu spony 27 mm) z nerezového drátu o průměru 2mm, minimální hloubka zapuštění do podkladu (rostlého dřeva roštu) je 30 mm.

Desky PAVATEX upevňujeme na fasádu vždy směrem odspoda, první desku je vhodné osadit na kovovou zakládací lištu. Minimální výška osazení nad terénem je 300 mm, v záplavových oblastech se doporučuje osazení nad úroveň hladiny záplavové vody.

Osazení první spodní řady desek musí být přesné, aby při umisťování dalších vyšších řad nedocházelo k rozevírání spár mezi deskami. Desky se osazují vždy perem nahoru, svislé spáry desek se převazují alespoň o 250 mm. Spodní řadu dřevovláknitých desek upevňujeme při jejím horním líci teprve po usazení řady následující (na ní ležící), aby bylo možné drážku horní řady dobře a pohodlně osadit na pero řady spodní. Plné dosazení pera a drážky zajišťujeme mírným doklepnutím desky na protilehlém okraji. Doklepávání zásadně provádíme přes pomocné prkénko, abychom nepoškodili pera osazované desky.

Při provádění tenkovrstvých omítek je třeba důsledně provádět vyztužování všech tupých spojů desek, například v místech nároží či ostění. K tomu se užívá výztužné síťky, doporučené dodavatelem omítkového systému.

Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou pouze nebo obkladem s provětrávanou mezerou.

Pavatex ISOLAIR MULTI

ISOLAIR MULTI je univerzální deska k použití na obvodové pláště dřevostaveb a takék zateplení střechy. V kombinaci s deskou PAVATHERM se používá jako izolace nad pohledovými krokvemi. Deska je určená pod tenkovrstvou omítku i pod jakýkoliv obklad s provětranou vzduchovou mezerou.

λ = 0,041 W/(m.K)
ρ = 200 / 165/ 150kg/m3

Desky se vyrábějí v tloušťkách 30, 35, 40,  52, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm. Rozměr desek 610 x 1880mm.

Pavatex PAVAWALL – GF XL

PAVAWALL – GF XL se používá na obvodové pláště budov a také jako nadkrokevní izolace přímo na krokve (pouze desky tl. 40mm a 60mm). Deska je určená pod tenkovrstvou omítku i pod obklad s provětranou vzduchovou mezerou.

λ = 0,043/0,040 W/(m.K)
ρ = 165/ 130 kg/m3

Desky se vyrábějí v tloušťkách 40, 60, 80, 100, 120, 140 a 160 mm. Rozměr desek 610 x 1880mm.

Pavatex PAVATHERM

PAVATHERM je víceúčelový tepelně izolační a tepelně akumulační materiál. Má široké uplatnění ve střešních konstrukcícha obvodových pláštích jako výplňová izolace. Další použití je v podlahách a stropech. Ve větších tloušťkách lze použít jakonadkrokevní izolace střechy nad pohledovými krokvemi (první vrstva na palubkovém na záklopu) obvykle v kombinaci s deskouISOLAIR Multi. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen provnitřní použití.

λ = 0,038 W/(m.K)
ρ = 115 kg/m3

Desky se vyrábějí v tloušťkách 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 mm. Rozměr desek 600 x 1100mm.

Difúzně otevřené zateplení obvodových plášťů dřevostaveb touto technologií je výhodné z několika hledisek
 • Získaný zateplovací systém je difúzně otevřený. Nevznikají tedy problémy s plísněmi v koutech místností, za skříněmi apod.).
 • Díky vlastnostem dřevovláknitých desek PAVATEX je možné aplikovat tenkovrstvé omítky přímo na tyto desky.
 • Není nutné provést vyrovnání zateplovaného povrchu.
 • Doporučené dřevovláknité desky PAVATEX se po celém obvodě napojují spojem pero – drážka, což zaručuje rovinnost povrchu fasády.
 • Systém používá pouze mechanické kotvení; odstraňuje se tak plošné používání lepidel, které mají nepříznivý vliv na difúzní vlastnosti obvodových stěn.
 • Základní předností řešení zateplení typu spočívá v jeho rychlosti a jednoduchosti. Desky se na obvodovou konstrukci upevňují „nasucho“ pouze mechanicky pomocí spon (doporučeno) nebo vrutů.

Konstrukce DIFFUWALL zajistí zdravější a pohodlnější bydlení pro vaši rodinu.

zpět