Nízkoenergetické domy pro inspiraci

Úspora energií je dnes nosným tématem v mnoha oblastech lidského počínání, přičemž v bydlení to platí nejvíce. Dnes si proto pořizujeme energeticky úsporné spotřebiče a mnozí z nás, co uvažují o bydlení v novém, pojem pasivní či nízkoenergetické domy už alespoň letmo znají.

Energeticky efektivními domy se souhrnně označují stavby, které jsou nenáročné na spotřebu energie. A právě podle míry energetické nenáročnosti se domy dále rozdělují. Obecně lze říci, že nízkoenergetický dům je velmi úsporný, ale pasivní dům ještě více.

Nejúspornější variantou pasivního domu je pak energeticky nulový dům, který svou energetickou spotřebu umí doplňovat z vlastních zdrojů, kterými mohou být např. fotovoltaické panely. A lze jít ještě dál - dnes již ve světě stojí domy, které se nazývají aktivní neboli plusové domy. Jejich energetická spotřeba je velice nízká a navíc jsou vybaveny vlastními energetickými zdroji, které vyrobí víc energie, než spotřebuje dům na svůj vlastní provoz.

Kritéria nízkoenergetického domu

Existují také číselná kritéria pro dělení energeticky efektivních domů. Za nízkoenergetické domy se považují takové, které ročně spotřebují maximálně 50 kWh/m2. Pasivní domy mají hodnotu maximální energetické spotřeby stanovenou na 15 kWh/m2 ročně a kromě jiného toho pasivní domy dosáhnou pomocí tzv. pasivních zisků tepelné energie - z venkovního slunečního záření a tepelného vyzařování spotřebičů i obyvatel uvnitř domu.