Úvod » Technické info » Difuzně otevřené konstrukce » Skladby Bidlo

Skladby Bidlo

Obvodová stěna

Obvodová stěna

  ECONOMY ECONOMY PLUS PASIV
1/ Silikátová omítka 2 mm
2/ Lepidlo s perlinkou 5 mm
3/ Hofatex UD 60 mm 100 mm
4/ Nosná dřevěná KVH kce 160 mm 240 mm
5/ Tepelná izolace DIFFU 160 mm 240 mm
6/ OSB3 4PD 18 mm
7/ KVH kce předstěna 40 mm
8/ Sádrokarton 12,5 mm
9/ Malba - 3 vrstvy  

Střecha

Střecha

  ECONOMY ECONOMY PLUS PASIV
1/ Malba - 3 vrstvy  
2/ Sádrokarton 12,5 mm
3/ KVH rošt 40x60 40 mm
4/ OSB3 4PD 12 mm
5/ Tepelná izolace DIFFU 180 mm 220 mm 260 mm
6/ Nosná dřevěná KVH kce 180 mm 220 mm 260 mm
7/ Hofatex KOMBI 100 mm
8/ Pojistná hydroizolace  
9/ Střešní latě svislé 40x60 40 mm
10/ Střešní latě kontra 40x60 40 mm
11/ Střešní krytina  

Strop 1. NP

Strop 1. NP

  ECONOMY
1/ Malba - 3 vrstvy  
2/ Sádrokarton 12,5 mm
3/ KVH rošt 40x60 40 mm
4/ Nosná dřevěná KVH kce
( dle stat. výpočtu)
180 - 240 mm
5/ Tepelná izolace 100 mm
6/ OSB3 4PD 22 mm
7/ EPS 50 mm
8/ Separační folie 0,1 mm
9/ Betonová mazanina 55 mm
10/ Podlahová krytina 10 mm

Strop 2. NP při nezateplené střešní konstrukci

Strop 2. NP při nezateplené střešní konstrukci

  ECONOMY ECONOMY PLUS PASIV
1/ Malba - 3 vrstvy  
2/ Sádrokarton 12,5 mm
3/ KVH rošt 40x60 40 mm
4/ OSB3 4PD 18 mm
5/ Nosná dřevěná KVH kce 200-240 mm 200-240 mm 280-320 mm
6/ Tepelná izolace DIFFU 240 mm 240 mm 320 mm
7/ Hofatex UD 60 mm 100 mm 100 mm

Podlaha 1. NP

Podlaha 1. NP

1/ Základová deska  
2/ Pentrační nátěr  
3/ Hydroizolace 5 mm
4/ EPS 150 mm
5/ Separační folie 0,1 mm
6/ Betonová mazanina 50 mm
7/ Podlahová krytina 10 mm

Příčka

Příčka

1/ Sádrokarton 12,5mm
2/ Nosná dřevěná KVH kce 100mm
3/ Tepelná izolace 100mm
4/ Fermacell 12,5mm