Úvod » Technické info » Difuzně otevřené konstrukce

Difuzně otevřené konstrukce a skladby

Co je to difúzně otevřená konstrukce

Difúzně otevřená konstrukce pláště budovy je charakteristická tím, že umožňuje prostup suchého vzduchu a vodní páry mechanismem difúze. V jistém smyslu se dá taková konstrukce připodobnit k pokožce: v rozumné, přitom ale potřebné míře umožňuje průběh přirozených přírodních procesů. Je vhodné připomenout, že všechny budovy stavěné tradičními technologiemi (např. cihly) mají obvodové pláště difúzně otevřené (pokud ovšem nejsou dodatečně zateplené neprodyšnými tepelnými izolacemi či pokud nejsou povrchy exteriéru tvořené neprodyšnými tenkovrstvými omítkami). Totéž platí i pro domy stavěné z pórobetonů, plynosilikátů a pro všechny tradiční srubové stavby.

Používání neprodyšných zateplovacích systémů obvykle přináší uživatelům řadu problémů. V prostorách se stěnami neumožňujícími vzájemnou difúzi vodní páry a suchého vzduchu bývá nestabilní vlhkostní režim, výjimkou není výskyt plísní na površích interiérů stěn, vlhká ostění oken apod.

Uvedené souvislosti naznačují, že požadavek energetické úspornosti s otázkou konstruování zdravých a technicky spolehlivých budov velice úzce souvisí. Řešení jednoho problému nelze oddělit od druhého.

Použitý materiál

Základem je umístění tepelně izolačních a současně konstrukčních dřevovláknitých desek Hofatex na nosnou KVH konstrukci, která je vyplněná tepelnou izolací  Rotaflex Super Diffu 37

ROTAFLEX Super Diffu 37

Skelná rohož ROTAFLEX SUPER DIFFU 37 je výplňová tepelná izolace. Je součástí certifikovaných difúzně otevřených konstrukcí stavebnice Insowool DIFFU. Dodává se v rolích s předřezem.
λ = 0,037 W/(m.K)
ρ = 16 kg/m3

 • Minerální tepelná izolace v rolích
 • Materiál je součástí certifikovaných difúzně otvřených konstrukcí
 • Předřez uprostřed role

Vlastnosti:

 • velmi dobrá absorpční schopnost a izolační stabilita ve velmi vlhkých podmínkách
 • vhodná pro difúzně otevřené konstrukce
 • vytváří po celý rok přirozeným způsobem konstantní vlhkostní i teplotní klima a zdravé prostředí v interiérech domu
 • příjemná manipulace bez nebezpečí poškození kůže nebo dýchacích cest
 • odolnost proti plísním, hnilobám a škůdcům,
 • odpuzuje hmyz a hlodavce
 • dobré akustické vlastnosti

Dřevovláknité desky PAVATEX se s výhodou upevňují pomocí širokých spon BS 29000 (šířka hřbetu spony 27 mm) z nerezového drátu o průměru 2mm, minimální hloubka zapuštění do podkladu (rostlého dřeva roštu) je 30 mm.

Desky PAVATEX upevňujeme na fasádu vždy směrem odspoda, první desku je vhodné osadit na kovovou zakládací lištu. Minimální výška osazení nad terénem je 300 mm, v záplavových oblastech se doporučuje osazení nad úroveň hladiny záplavové vody.

Osazení první spodní řady desek musí být přesné, aby při umisťování dalších vyšších řad nedocházelo k rozevírání spár mezi deskami. Desky se osazují vždy perem nahoru, svislé spáry desek se převazují alespoň o 250 mm. Spodní řadu dřevovláknitých desek upevňujeme při jejím horním líci teprve po usazení řady následující (na ní ležící), aby bylo možné drážku horní řady dobře a pohodlně osadit na pero řady spodní. Plné dosazení pera a drážky zajišťujeme mírným doklepnutím desky na protilehlém okraji. Doklepávání zásadně provádíme přes pomocné prkénko, abychom nepoškodili pera osazované desky.

Při provádění tenkovrstvých omítek je třeba důsledně provádět vyztužování všech tupých spojů desek, například v místech nároží či ostění. K tomu se užívá výztužné síťky, doporučené dodavatelem omítkového systému.

Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou pouze nebo obkladem s provětrávanou mezerou.

PAVATEX ISOLAIR

Dřevovláknitá deska ISOLAIR je univerzální výrobek použitelný na obvodové pláště dřevostaveb, zateplení střech nad i pod krokvemi a dodatečné zateplování zdiva. V kombinaci s deskou PAVATHERM se používá jako nadkrokevní izolace nad pohledovými krokvemi. Deska je určená pod tenkovrstvou omítku i pod jakýkoliv obklad s provětranou vzduchovou mezerou. Jeden materiál v jedné tloušťce lze využít od spodního okraje stěny až po hřeben sedlové střechy, včetně boků vikýřů.
λ = 0,043 / 0,041 W/(m.K)
ρ = 200 / 145 kg/m3

Deska Pavatex ISOLAIR má objemovou hmotnost 200 kg/m3. Deska je po obvodě opatřena perem a drážkou. Desky se vyrábějí v tloušťkách 35, 40,  52, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm. Rozměr desek 770 x 2500mm (desky do tloušťky 60 mm) a 580 x 1800mm (tloušťka desek nad 60 mm). 

PAVATEX DIFFUTHERM

Dřevovláknitá deska Pavatex DIFFUTHERM se používá na obvodové pláště budov. Má využití při zateplování dřevostavby a zateplování stávajícího zdiva. Může být jak na novostavbě, tak i na starším zděnném objektu. Povrchová úprava je buď tenkovrstvá omítka nebo obklad. V interiéru se používá na zeteplení podkroví s tenkovrstvou omítkou.
λ = 0,043 W/(m.K)
ρ = 190 kg/m3

Deska Pavatex DIFFUTHERM má objemovou hmotnost 190 kg/m3. Deska je po obvodě opatřena perem a drážkou. Desky se vyrábějí v tloušťkách 60, 80, 100 a 120 mm. Rozměr desek 580 x 1450mm. 

PAVATEX PAVATHERM COMBI

Dřevovláknitá deska Pavatex PAVATHERM – COMBI je univerzální výrobek vhodný na celou vnější obálku dřevostavby od základové desky až po hřeben střechy. Materiál je se používá na zeteplení stěn a střech nad krokvemi i pod krokvemi. Může být pod tenkovrstvou omítkou i pod obkladem.
λ = 0,041 W/(m.K)
ρ = 145 kg/m3

Deska Pavatex PAVATHERM COMBI má objemovou hmotnost 145 kg/m3. Deska je po obvodě opatřena perem a drážkou. Desky se vyrábějí v tloušťkách 40, 60 a 80 mm. Rozměr desek 580 x 1800mm.

Difúzně otevřené zateplení obvodových plášťů dřevostaveb touto technologií je výhodné z několika hledisek

 • Získaný zateplovací systém je difúzně otevřený. Nevznikají tedy problémy s plísněmi v koutech místností, za skříněmi apod.).
 • Díky vlastnostem dřevovláknitých desek PAVATEX je možné aplikovat tenkovrstvé omítky přímo na tyto desky.
 • Není nutné provést vyrovnání zateplovaného povrchu.
 • Doporučené dřevovláknité desky PAVATEX se po celém obvodě napojují spojem pero - drážka, což zaručuje rovinnost povrchu fasády.
 • Systém používá pouze mechanické kotvení; odstraňuje se tak plošné používání lepidel, které mají nepříznivý vliv na difúzní vlastnosti obvodových stěn.
 • Základní předností řešení zateplení typu spočívá v jeho rychlosti a jednoduchosti. Desky se na obvodovou konstrukci upevňují "nasucho" pouze mechanicky pomocí spon (doporučeno) nebo vrutů.

Konstrukce DIFFUWALL zajistí zdravější a pohodlnější bydlení pro vaši rodinu.