Technické informace

Difuzně otevřené konstrukce a skladby

Difúzně otevřená konstrukce pláště budovy je charakteristická tím, že umožňuje prostup suchého vzduchu a vodní páry mechanismem difúze. V jistém smyslu se dá taková konstrukce připodobnit k pokožce: v rozumné, přitom ale potřebné míře umožňuje průběh přirozených přírodních procesů. Je vhodné připomenout, že všechny budovy stavěné tradičními technologiemi (např. cihly) mají obvodové pláště difúzně otevřené (pokud ovšem nejsou dodatečně zateplené neprodyšnými tepelnými izolacemi či pokud nejsou povrchy exteriéru tvořené neprodyšnými tenkovrstvými omítkami). Totéž platí i pro domy stavěné z pórobetonů, plynosilikátů a pro všechny tradiční srubové stavby. více »

Difuzně uzavřené konstrukce a skladby

Dřevo v konstrukci dřevostaveb musí být chráněno před vzdušnou vlhkostí. Difuzně uzavřené konstrukční systémy vyhovují zastáncům důkladné ochrany. Pro tuto ochranu se používají známé paronepropustné fólie, instalované po obvodových konstrukcí ze strany interiéru. Tyto folie zabraňují vstupu vodních par do dřevěné střešní a obvodové konstrukce domu. Odvětrání místností je zajištěno přirozenou cestou okny s mikroventilací, dveřmi, krbem, digestoří. Pro pasivní domy je nutné řízené větrání s rekuperací. Možnost volby tloušťky zateplení obvodového pláště vytváří prostor pro zlepšování tepelně-izolačních vlastností a tudíž snižování spotřeby energie na vytápění. Při požadavku dosažení parametrů pasivního domu tak není problémem. více »

Začínáme stavět

Co je důležité při realizaci domu? Důležitým aspektem při navrhování vašeho budoucího vysněného domu je vlastnictví konkrétního pozemku. První cesta je na stavební úřad - zjištění, zda je možno stavět, jaké jsou podmínky výstavby - typ domu přízemní či patrový, sklon event. barva střechy, barva fasády apd. Po osobní schůzce v termínu dle vašich možností s naším obchodníkem a projektantem vám připravíme konkrétní studii domu na míru dle vašich požadavků a s ohledem na váš rozpočet. více »

Stavba domu

Postupná fotodokumentace stavby domu od základů až po střechu. Základové konstrukce provádíme naprosto srovnatelné se základy zděných objektů. Provádíme monolitické konstrukční spojení základových pasů uložených v nezámrzné hloubce s armovanou železobetonovou deskou, která je překrývá. Tímto řešením dosahujeme bezpečného založení objektu i na neúnosných zeminách, případně na navážkách, ve svazích atd. více »