Úvod » Individuální projekty » Individuální stavby

Individuální stavby

Každý dům může být originál a my vám rádi pomůžeme v takovém bydlet

Každý z nás je svým způsobem unikátní. Stejně tak každý dům může být originál a my Vám rádi umožníme bydlet v takovém originálu. Ve spolupráci s Vámi navrhneme a postavíme dům podle vašich představ. Považujeme za velmi důležité to, aby se člověk ve svém domě cítil opravdu dobře.

Těžištěm naší činnosti jsou individuální projekty rodinných domů, vytvářené tzv. na míru každému klientovi a respektující, zejména u novostaveb, dokonalé místní vnější vlivy - orientaci pozemku ke světovým stranám, přirozenou sklonitost terénu, stávající okolní zástavbu, dopravní napojení na stávající veřejné komunikace, napojení na místní veřejné sítě (voda, elektřina apod.).

Jak vzniká individuální projekt?

1. Informační schůzka

S každým investorem, který se rozhodne pro stavbu rodinného domu domluvíme společnou schůzku v naší kanceláři, při které nám sdělí své představy plánované stavbě domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu včetně všech informací o stavebním pozemku. Jedná se především o možnosti napojení na inženýrské sítě, lokalitu umístění stavby a případné regulační podmínky, které mohou ovlivnit architekturu domu. Na základě těchto informací vypracujeme rozpočet kompletní projektové přípravy stavby.

Po odsouhlasení rozpočtu investorem mohou začít práce na projektu rodinného domu.

2. Architektonická studie

Prvním stupněm projektové přípravy je architektonická studie stavby. Aby bylo možné dům zodpovědně navrhnout, je třeba provést prohlídku stavebního pozemku včetně blízkého okolí. Na základě získaných informací vypracujeme pro investora návrh dispozičního a tvarového řešení domu. Tento návrh je s investorem konzultován a postupně upravován tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. Po odsouhlasení konečné varianty je dopracována architektonická studie v rozsahu dokumentace pro územní řízení včetně osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a místní komunikaci.

Na základě této dokumentace je možné zahájit územní řízení stavby.

3. Realizační projekt nebo pro stavební povolení

Pro bezchybnou realizaci stavby je nezbytný realizační projekt, který obsahuje všechny potřebné údaje proto, aby mohl být dům řádně postaven dle obecně platných předpisů a zásad pro realizaci rodinného domu. Z důvodu úspor finančních prostředků se neprovádí realizační projekt, ale pouze projekt pro účely stavebního povolení, který je vypracován se všemi náležitostmi nezbytnými pro povolení stavby.

Na základě této dokumentace je možné zahájit stavební řízení.

4. Samotná realizace

Po vyřízení stavebního povolení následuje začátek výstavby rodinného domu, na který již byl předem vypracován pevný cenový rozpočet a odsouhlasen investorem. I na samotné výstavbě se investor podílí formou kontrolních dnů i možností tzv. přiložení rukou k dílu v případě zájmu.

Výhody využití našich služeb

  • Na všech projektech se podílejí zkušení autorizovaní odborníci s dlouholetou praxí.
  • Na přání klienta zpracujeme nízkoenergetický či pasivní dům.
  • Omezování tepelných mostů v konstrukci při tvorbě projektů.
  • Konzultace s klientem o použitých materiálech včetně návrhu tepelné izolace v jednotlivých konstrukcích budovy u každého individuálního projektu rodinného domu.
  • Sledování nejnovějších trendů v oblasti designu, architektury, technologií, materiálů a vytápění a následné využívání veškerých těchto poznatků při návrhu domu.
  • Osobní přístup při kterémkoliv dotazu a to nejen v případě vypracování projektové dokumentace, ale i při následné realizaci.
  • Odpovědnost za výsledek své práce a spokojenost klienta, aby všechny jeho investované finanční prostředky byly maximálně využity a zhodnoceny v architektonické a technické kvalitě stavby.
  • Poskytnutí nezávislé rady s výběrem vhodné banky s nejvýhodnějšími podmínkami.
  • Jsme s Vámi od informační schůzky až po předání klíčů od rodinného domu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a domluvme si nezávaznou osobní schůzku.

Ukázky individuálních staveb

Individuální stavby na zakázku podle projektu a přání zákázníků.

 

Kontaktní formulář