Úvod » Technical info » Getting started

Getting started

Co je důležité při realizaci domu?

 • důležitým aspektem při navrhování vašeho budoucího vysněného domu je vlastnictví konkrétního pozemku
 • první cesta je na stavební úřad - zjištění, zda je možno stavět, jaké jsou podmínky výstavby - typ domu přízemní či patrový, sklon event. barva střechy, barva fasády apd.
 • po osobní schůzce v termínu dle vašich možností s naším obchodníkem a projektantem vám připravíme konkrétní studii domu na míru dle vašich požadavků a s ohledem na váš rozpočet
 • dle odsouhlasené studie vám naši pracovníci připraví položkovou kalkulaci vašeho domu na základě vašich požadavků a možností společně s naším obchodníkem je možno upravovat rozsah možné realizace a event. standardu vybavení domu
 • následuje podpis smlouvy o vytvoření projektové dokumentace zajištění všech podkladů od provozovatelů sítí, vyjádření obce atd. Odborný projektant vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení, či stavební povolení, ohlášku - dle konkrétních podmínek k danému stavebnímu pozemku
 • po dokončení a odsouhlasení - podání žádosti o stavební povolení
 • podpis smlouvy o dílo - již dle konkrétního projektu a cenové kalkulace, doložení financování - pomůžeme se zajištěním - v případě úvěru doložením úvěrové smlouvy, financování v hotovosti - zajištění pro obě strany bezpečné notářské či bankovní úschovy - jednotlivé platby probíhají dle SoD na základě podepsaných předávacích protokolů objednatelem
 • vzorkování - výběr barvy fasády, oken, střešní krytiny, kompletního vnitřního vybavení - úprava cenové nabídky dle konkrétních výběrů
 • realizace spodní stavby, a její kontrola
 • výroba domu přímo na stavebním pozemku
 • vlastní montáž kompletně zvenku dokončené stavby domu včetně oken, vchod. Dveří, střechy, okapů (4 až 6 týdnů)
 • dokončení na klíč dle harmonogramu prací 2-3 měsíce
 • slavnostní předání klíčů od vašeho nového domu

Vydejte se správnou cestou…

Vydejte se správnou cestou…