cs / en

Nízkoenergetické rodinné domy a pasivní domy

Mobilní domy

Mobilní domy jsou přízemní stavby bez pevných vybetonovaných základů. Mají svá vlastní kola, po kterých se mohou posouvat v případě menších vzdáleností. Z tohoto důvodu jsou vedeny jako vozidla. Pro přesun mobilních domů na delší vzdálenosti se využívají speciálně uzpůsobená nákladní vozidla.

Svým vzhledem a vybavením interiéru připomínají klasický malý domek nebo rekreační chatu. To však neznamená, že by bylo třeba při prvních mrazech nutné hledat jiné bydlení. Většina mobilních domů je určena k celoročnímu bydlení, mohou tedy být plnohodnotnou alternativou nejen rodinného domu či rekreační chaty, uplatnění naleznou také ve firemním sektoru (mobilní ubytovny pro zaměstnance, mobilní kanceláře, mobilní výrobny, skladovací budovy).

Co se legislativy týče, je mobilní dům jednodušší záležitostí, než běžný dům. Není třeba je kolaudovat, spadají do režimu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Realizují se na základě územního rozhodnutí v právní moci nebo účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě vydaného územního souhlasu.

Velkou výhodou je především to, že mobilní domy lze instalovat bez stavebního povolení, stačí je pouze napojit na inženýrské sítě nebo pohyblivé nadzemná přípojky. Bydlet tak můžete prakticky okamžitě bez zbytečných průtahů.

Dalšími výhodami jsou již zmíněná mobilita, poměrně nízké pořizovací náklady a kompletní vybavenost.

Mobilní dům je přízemní, vnitřní výška přesahuje 2 metry. Co se týče velikosti plochy, nabídka je široká. Lze pořídit jednomodulové domy o velikosti 9 x 3 metry, ale i 15 x 5 metrů. Tomu pak odpovídá i celková hmotnost domu od 2 do 8 tun.

Uspořádání je závislé na konstrukci a celkových proporcích. Hlavní místností je obvykle obývací pokoj, na nějž navazuje kuchyň či kuchyňský kout. V menších domech je WC v koupelně, u větších domů jsou oddělené. Počet místností se odvíjí od prostorových dispozic. Mobilní domy nejsou v otázkách provozu domácnosti nikterak limitovány.

Nosným pilířem mobilního domu je vyztužený ocelový rošt podvozku, na němž je umístěn dřevěný rám. Vnější obvodové stěny jsou hliníkové či plastové. Mobilní domy jsou opatřeny tepelnou izolací z polystyrenu nebo jiné izolační hmoty. Vakuově izolovaná jsou také jednoduchá anebo dvojitá okna. Nejčastější střešní krytinou bývá hliníkový nebo pozinkovaný plech. Díky plné výbavě interiéru je bydlení v mobilních domech velice komfortní a přitom levné.

Využití mobilních domů

  • trvalé bydlení, zahradní a rekreační domy a chaty
  • dočasné bydlení během výstavby klasického zděného domu
  • provozovny pro drobné živnostníky
  • kancelář, vzorková prodejna (autobazar, zahradnictví, stavebniny, ...)
  • jednotky pro zaměstnance nebo dělníky na stavbách, mobilní kanceláře, sociální zařízení, sklady, šatny, jídelny, prodejní, výstavní a veletržní stánky, dílny, garáže, stáje, atd…
  • ubytovny nebo domy pro sociálně slabší obyvatele měst a obcí, případně řešit i jiné bytové potřeby v rámci bytové politiky.
  • strážnice (pro strážníků, vrátné, pracovníky bezpečnostních agentur)
  • turistické ubytování (kempy, hotely, ubytovny, WC, infocentra)
  • nouzové ubytování (po živelných katastrofách)
  • funkce kluboven pro rybářské svazy, sportovní kluby a jiná zájmová sdružení